Jdi na obsah Jdi na menu

Blessed be your name

7. 11. 2007BLESSED BE YOUR NAME

Blessed Be Your Name
In the land that is plentiful
Where Your streams of abundance flow
Blessed be Your name

Blessed Be Your name
When I'm found in the desert place
Though I walk through the wilderness
Blessed Be Your name

Every blessing You pour out
I'll turn back to praise
When the darkness closes in, Lord
Still I will say

Blessed be the name of the Lord
Blessed be Your name
Blessed be the name of the Lord
Blessed be Your glorious name

Blessed be Your name
When the sun's shining down on me
When the world's 'all as it should be'
Blessed be Your name

Blessed be Your name
On the road marked with suffering
Though there's pain in the offering
Blessed be Your name

Every blessing You pour out
I'll turn back to praise
When the darkness closes in, Lord
Still I will say

Blessed be the name of the Lord
Blessed be Your name
Blessed be the name of the Lord
Blessed be Your glorious name

Blessed be the name of the Lord
Blessed be Your name
Blessed be the name of the Lord
Blessed be Your glorious name

You give and take away
You give and take away
My heart will choose to say
Lord, blessed be Your name

PŘEKLAD:

Požehnané buď tvé jméno
V zemi, která je hojná
Kde teče proud tvé hojnosti
Požehnané buď tvé jméno

Požehnané buď tvé jméno
Když se nalézám na poušti
I když půjdu přes divočinu
Požehnané buď tvé jméno

Každé požehnán,kterým oplýváš
Vracím se zpět ke chvále
Když temnota se blíží, Pane
Stále budu říkat

Požehnané buď tvé jméno Pane Bože
Požehnané buď tvé jméno
Požehnané buď tvé jméno Pane Bože
Požehnané buď tvé skvělé jméno

Požehnané buď tvé jméno
Když slunce svítí na mě
Když na světě je všechno, jak má být
Požehnané buď tvé jméno

Požehnané buď tvé jméno
Na cestě značené s utrpením
I když je tam bolest v nabídce
Požehnané buď tvé jméno

Každé požehnán,kterým oplýváš
Vracím se zpět ke chvále
Když temnota se blíží, Pane
Stále budu říkat

Požehnané buď tvé jméno Pane Bože
Požehnané buď tvé jméno
Požehnané buď tvé jméno Pane Bože
Požehnané buď tvé skvělé jméno

Požehnané buď tvé jméno Pane Bože
Požehnané buď tvé jméno
Požehnané buď tvé jméno Pane Bože
Požehnané buď tvé skvělé jméno

Kompromisy dej pryč
Kompromisy dej pryč
Mé srdce si zvolí co říct
Pane, požehnané buď tvé jméno

http://fileserver.cgntv.net/File2/Files/onnuri9/0_5_803.jpg