Jdi na obsah Jdi na menu

Když byl jednou člověk spasen, je to provždy? Když lidé uvěří v Krista jako svého Spasitele, vzniká vztah s Bohem, který jim zaručuje spasení jako věčnou jistotu. Mnohé pasáže v Písmu potvrzujítuto skutečnost. (a) Římanům 8:30 říká:” které předem určil, ty také povolal; které povolal, ty také ospravedlnil, a které ospravedlnil, ty také uvedl do své slávy.” V tomto verši se dovídáme, že od chvíle našeho povolání, se stáváme osláveni v Boží přítomnosti v nebesích. Nic nemůže zabránit věřícímu aby byl osláven, neboť Bůh to již předurčil v nebesích. Když jednou člověk byl ospravedlněn, jeho spasení je zaručeno- a je rovněž jisté, že již teď byl osláven v nebesích.

(b) Pavel klade dvě klíčové otázky v Římanům 8:33-34 “Kdo vznese žalobu proti vyvolenám Božím? Vždyť Bůh ospravedlňuje! Kdo je odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás!” Kdo vznese žalobu na Boží vyvolené? Nikdo, protože Kristus je našim obhájcem. Kdo nás odsoudí? Nikdo, neboť Kristus, který za nás zemřel je ten, který nás bude soudit. Náš obhájce a zároveň soudce je náš Spasitel.

(c) Věřící jsou znovuzrozeni (obnoveni) když uvěří (Jan 3:3; Titovi 3:5). Aby člověk mohl přijít o své spasení, musel by být neznovuzrozen. Bible neudává žádný důkaz, že znovuzrození by mohlo být odvoláno. (d) Svatý Duch přebývá ve všech věřících (Jan 14:17; Římanům 8:9) a krstí všechny věřící do těla Kristova (1Korintským 12:13). Aby věřící mohl startit své spasení, musel by mu chybět Duch Svatý, který přebývá v něm a taky spojení s tělem Kristovým.

(e) Jan 3:15 říká, že ten, kdo věří v Krista Ježíše “má věčný život”. Jestli si dnes uvěřil v Krista a máš věčný život o který by si zítra přišel – pak to nebyl “věčný” život. Jestli by bylo možné o spasení přijít, zaslíbení věčného života by byli falešná. (f) Nejzásadnějším argumentem, který v Písmu nacházíme je:” Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé, ani mocnosti, ani přítomnost, ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny, ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.” (Římanům 8:38-39). Pamatujte, že ten samý Bůh, který vás spasil, je Bohem, který vás zachová. Spaseni jsme byli jednou provždy. Naše spasení je definitivní a jisté na věky!